ایران من

 

در تصاویر تخت جمشید هیچ کس در حال تعظیم نیست هیچ کس عصبانی نیست هیچ کس سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ کس سوار بر اسب نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی دیده نمی شود.

تخت جمشید یادگار فر و شکوه ما ایرانیان و نماد ملی و افتخار ایران است که هیچگاه برده داری در آن مرسوم نبوده است.

کوروش بزرگ:

" این اراده اهورامزدا بود که پارسیان سرور دنیا شوند امیدوارم که بعد از من همواره ایرانیان در حفظ این سرزمین که به خون دل برایشان به ارمغان آورده ام بکوشند و تا جهان باقی است آن را پاس دارند. رمز کار خیلی ساده است بایدبرای انسان ها ارزش قایل شد آنان را آزاد گذاشت تا خود انتخاب کنند از آنجا که اندیشه ما خدایی است مطمین باشید پابرجا خواهیم ماند"

در سر در ورودی گور او نوشته شد:
" ای رهگذر من کوروش هستم. من امپراتوری جهان را به پارسیان دادم. من بر آسیا فرمانروایی کردم بر این گور رشک مبر که من اینجا آرمیده ام من کوروش شاه شاهان"

+نوشته شده در دوشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1385ساعت06:56 ب.ظتوسط مهرداد | نظرات (5)

نظرات (5) نظرات (5)